pro natura - werk maken van natuur

Ecologisch advies, studie en ontwerp

U zoekt advies voor het aanleggen van natuurlijke speelpleinen? U wenst een ecologisch inrichtings- en beheersplan voor uw bos of natuurgebied? U droomt van een professioneel ontwerp van het natuurlijk groen in uw gemeente? Bij Pro Natura krijgt u advies op maat.

WAt doen we?

 • Opmaken van jaarprogramma's voor lokaal landschaps- en natuurbeleid.
 • Uitwerken en uitvoeren van beheersplannen
 • Ontwerpen van natuurpark, speelbos, natuur en ecologische tuin, natuurlijke en avontuurlijke speelpleinen
 • Studie over evolutie biodiversiteit in bepaald natuurgebied
 • Advies over ecologisch onkruidbeheer, werkmethodes,…

Hoe doen we het?

Onze studiecel bestaat uit natuurontwikkelaars en landschaps- en tuinarchitecten. Bij het ontwerpen en inrichten van een natuurproject gaan we steeds de dialoog aan met de verschillende betrokkenen (omwonenden, natuurverenigingen, jeugd en buurthuizen,...) en leggen het eindresultaat voor aan het schepencollege van de gemeente of klant. Bij ons kan je ook terecht voor het informeren van de bewoners over het natuurproject via edcuatieve borden of overlegmomenten.

Stappenplan

 1. aangeven van mogelijk project door milieuambtenaar/terreinbegeleider/natuurontwikkelaar
 2. terreinbezoek met milieuambtenaar/natuurpunt/…
 3. uitwerken van schetsontwerp/beheerplan
 4. terugkoppelen van schetsontwerp/beheerplan aan de betrokken partijen
 5. verwerken van aanpassingen
 6. voorstel van eindontwerp
 7. start van aanleg/beheer

 

Terug naar overzicht diensten