pro natura - werk maken van natuur

Ecologisch groenbeheer

Bomen knotten of snoeien, gras maaien, bloemenperkjes wieden, struiken en bomen planten. En dat allemaal met het grootste respect voor mens en milieu.

Zonder is gezonder

Sinds het decreet van 2001 moeten alle openbare besturen en diensten aan een reductiebeleid werken, om uiteindelijk tot een nulgebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te komen.

Pro Natura beheert uw groen steeds op een ecologisch verantwoorde manier zonder gebruik van herbiciden en/of pesticiden. Samen met de klant bekijken we het project en doen voorstellen in functie van omvormingsbeheer.

De aanleg van onderhoudsvriendelijke aanplantingen is uiteraard een belangrijke stap in dit proces.  Bij ecologisch groenbeheer wordt de samenstelling van soorten planten bepaald door de plaatselijke milieufactoren en de onderlinge concurrentie. We planten zoveel mogelijk inheemse of autochtone plantensoorten.

Hoe doen we het?

  • snoeien van hagen
  • vrijstellen van jonge aanplant
  • vrijstellen van hagen
  • vellen van populieren
  • hakhoutbeheer in holle wegen
  • onderhoud van knotbomen
  • onderhoud van hoogstamboomgaarden
  • algemeen parkonderhoud
  • verhakselen van hout

Terug naar overzicht diensten