pro natura - werk maken van natuur

Intergemeentelijke Natuur-en Landschapsploegen

Al 31 gemeenten overtuigd van de meerwaarde van onze INL-ploegen om hun natuurbeleid te realiseren op in hun natuur en groengebieden.

Waarom INL?

Bijna elk gemeentebestuur heeft in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst als opstap naar Duurzaamheid (de vroegere Milieuconvenant) een GNOP (Gemeentelijk Natuurbeleidsplan) opgemaakt waarin de lange- en korte termijnplannen van het gemeentebestuur in verband met de lokale natuur en biodiversiteit werden vastgelegd.

Gemeenten werden gestimuleerd om deze plannen uit te voeren met een partner uit de sociale economie.

Een unieke Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen gemeente en sociale economie heeft vele voordelen:

  • Praktische uitvoering op het terrein van het gemeentelijk en provinciaal natuurbeleid
  • Soepele werking – geen aanbestedingen nodig voor de specifieke opdrachten - partnerschap
  • Samen met gemeente opstellen van jaaractieplan om biodiversiteit te bevorderen
  • Ondersteunen van gemeentelijke milieudienst door onze natuurontwikkelaar

Budgetvriendelijk door klaverbladfinanciering

Het ontwikkelen en uitvoeren van het meerjarenplan “natuur” via de inzet van nieuwe kansenarbeiders speelt in op de beleidsdoelen van diverse overheden. Door de  klaverbladfinanciering nemen deze verschillende overheden elk ook een deel van de financiering op zich. De gemeente betaalt zo slechts een deel van de werkelijke kost.

Aanbesteden of niet?

Een DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) is een dienstverlening die niet of moeilijk via een klassieke aanbesteding kan worden gerealiseerd. Deze Europese maatregel maakt het mogelijk om, rekening houdend met de principes van de mededinging, via bv. een onderhandelingsprocedure een geschikte partner te kiezen.

De INL-dienstverlening is een echte PPS waarbij de overheid en de privaat sociaal-economiepartner samen een project van algemeen belang realiseren.

Waarom is Pro Natura uw geschikte partner?

In 1997 ontwikkelde Pro Natura samen met IGO Leuven en de provincie Vlaams-Brabant het concept van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen. Nu zo’n 16 jaar later werken er in totaal een 60-tal arbeiders, terreinbegeleiders, trajectbegeleiders en natuurontwikkelaars aan het realiseren van het concrete natuurbeleid in meer dan 30 gemeenten.

Dankzij deze jarenlange ervaring gaat Pro Natura verder dan enkel het invullen van de urenpakketten en uitvoeren van het beleid op het terrein. Het informeren van de bewoners en andere belanghebbenden via inspraakmomenten, infoborden en workshops en het zoeken naar extra subsidie/financieringsmiddelen zitten standaard inbegrepen in ons INL-pakket.

Terug naar overzicht diensten