pro natura - werk maken van natuur

Natuureducatie en workshops

Natuurleerpaden, infoborden, levende wilgenhutten, insectenhotels of hooitaarten? U krijgt van ons originele en educatieve acties om uw natuurgebied kenbaar te maken. Beoefen het beroep van je dromen en word herder voor 1 dag of volg een demonstratie over duurzame energietechnieken.

Spelen en leren in de natuur

De natuur is er niet enkel voor de planten en de dieren. Ook kinderen, wandelaars, fietsers en andere voorbijgangers genieten mee van al het groen en willen hierover bijleren.

Pro Natura maakt dan ook werk van deze educatieve functie. Wij ontwerpen infoborden, natuurleerpaden en avontuurlijke speelpleinen. Zo kiezen wij specifieke bomen en planten die geschikt zijn voor speelruimten.  Van wilgen, populieren, essen, esdoorns, haagbeuk en eiken kan je immers levende hutten tunnels of iglo’s maken en je kan de takken ook planten. Zo groeien ze uit tot nieuwe bomen!

Insecten slapen het best op hotel

Insecten en vooral bijen zijn onmisbaar voor het voortbestaan van verschillende soorten flora. We kunnen ze dus best goed soigneren. Een insectenhotel of insectenmuur is een constructie die onderdak en nestgelegenheid kan bieden aan insecten. Solitaire bijen en solitaire wespen zijn heel kwetsbaar en kunnen best slapen in hun hotel.

Workshops en educatie

Pro Natura organiseert in samenwerking met gemeenten, natuurverenigingen en partners diverse workshops over ecologisch groenbeheer, soortenbescherming en nemen we deel aan tal van plantacties.

In het kader van onze begrazingsprojecten bieden wij een educatieve tocht aan met onze herder voor kinderen en volwassenen: Herder voor 1 dag.

Ook op onze vestiging in Eeklo kan je terecht voor een portie kennis en informatie over duurzame energie. Leerlingen en andere verenigingen kunnen een rondleiding op het Galgenhof aanvragen. De gids van Pro Natura demonstreert onze duurzame energietechnieken: zonnepanelen, waterzuivering (biorol, rietveld, regenwaterput) en geeft uitleg over ecologisch groenbeheer en onze schapen.

 

Terug naar overzicht diensten