pro natura - werk maken van natuur

Volkstuinen

Op zoek naar een zinvolle invulling voor uw braakliggend terrein? Wilt u de bestaande volkstuinen moderniseren met een duurzame toets? Wij stimuleren de sociale cohesie in uw gemeente met de aanleg van een volkstuin voor mobiele en minder mobiele tuiniers.

Volkstuin als ontmoetingsplaats

De vraag naar volkstuinen blijft stijgen. Daarom maakt de Vlaamse regering 300.000 euro vrij voor de aanleg van nieuwe volkstuinen en de uitbreiding of modernisering van bestaande volkstuinen.

Centrale doelstelling bij zowel bestaande als nieuwe volkstuinen, is de verhoging van de sociale cohesie, de realisatie van een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen en het creëren van een goede groepsdynamiek, met een zelfstandig voortbestaan als eindstreven. Minister-president Kris Peeters wenst met dit initiatief mensen terug voeling te laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel met nutritionele waarde, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl.

Wij vinden volkstuinen maatschappelijk gezien een zeer waardevol concept en een instrument dat bewust kan worden ingezet zowel ter bevordering van sociale integratie en cohesie als voor duurzame en lokale voedselvoorziening.  We vinden het uiteraard ook belangrijk dat volkstuinen volgens de regels van de kunst (en de ruimtelijke ordening) worden aangelegd en beheerd.

Zo hebben wij in Vilvoorde in de hoek van de Marie-Joséwijk een braakliggend perceel opgefrist en met duurzame materialen een laagdrempelige volkstuin voor de buurtbewoners ontwikkeld.
Ook in de wijk Windmoleke in Halle heeft Pro Natura de volkstuintjes opgewaardeerd. De ecologische volkstuintjes  “Den Hof” werden aangepast met een tafeltuin, verhoogde bakken en speciale zitelementen voor de minder mobiele tuiniers.

Hoe doen we het?

  • De landschapsarchitecten van onze studiecel en onze projectontwikkelaars geven uw project concreet vorm door het opmaken van een duurzaam ontwerp volgens uw behoeften.
  • Onze terreinploegen kunnen ingezet worden om inrichtings- of aanpassingswerken uit te voeren.
  • In samenwerking met onze partner DLV kunnen ook de verplichtingen inzake voorafgaand bodemonderzoek vervuld worden.

Inclusief:

  1. aangeven van mogelijk project door milieuambtenaar/terreinbegeleider/natuurontwikkelaar
  2. terreinbezoek met milieuambtenaar/natuurpunt/…
  3. uitwerken van schetsontwerp/beheerplan
  4. terugkoppelen van schetsontwerp/beheerplan aan de betrokken partijen
  5. verwerken van aanpassingen
  6. voorstel van eindontwerp
  7. start van aanleg/beheer

Terug naar overzicht diensten