pro natura - werk maken van natuur

terug naar overzicht

Wat wij deden voor Gemeente Affligem

Het Pelinkbos is een groene strook gelegen tussen akkerland en woonwijk en vormt een belangrijke groene zone binnen Affligem. Pro Natura zorgt voor de herinrichting van het bos.

Op vraag van de buurtbewoners werd gekozen voor een natuureducatieve-recreatieve ontwikkeling van het gebied. Dankzij de herinrichting van het bos zal de diversiteit aan biotopen in het gebied verhogen. Zo verhogen we de potentiële natuurwaarde en creëeren we  nieuwe kansen voor nieuwe koestersoorten. Bovendien krijgt de omgeving van het Pelinkbos een positieve boost.

De huidige uitgangssituatie van het gebied in combinatie met het te realiseren project biedt vele mogelijkheden naar nieuwe (koester) soorten en vlinders. Specifiek kunnen de koestersoorten: Laatvlieger, Sleedoornpage en Goudveil fungeren als ambassadeursoorten.

 1. Vlinderpleintje
  NU: Dit stukje restgrond bestaat uit een grasveld met enkele aangeplante bomen, tegen een betonnen muur als achtergrond.
  STRAKS: ingezaaid bloemenmengsel dat zichzelf jaarlijks genereert; de lijsterbes- en spaanse aakboompjes blijven staan en de dode exemplaren worden aangevuld; een haag komt tegen de muur om ze te verstoppen; er komt een rustbank en enkele vlindervriendelijke struiken.
 2. Sneukelboomgaard
  NU: wilgenopslag
  STRAKS: boomgaard met kleinfruit en enkele hoogstamfruitbomen; tussen kleinfruithaag en beek blijft een 4meter zone voor dienstvoertuigen liggen. Eén of meerdere zitbanken voorzien.i
 3. Inheemse houtkant
  NU: wilgenopslag
  STRAKS: houtkant met Gelderse roos, hondsroos, sleedoorn, sporkehout, Spaanse aak, rode kornoelje, wilde kardinaalsmuts, Europese vogelkers
 4. Inheems bos
  NU: wilgenopslag
  STRAKS: wilgenopslag behouden
 5. Hooiweide met knotbomen
  NU: ruigte met enkele recent geknotte bomen
  STRAKS: hooilandbeheer, behoud van knotbomen langs de randen van het hooilandje; aantal oude wilgen langs de rand omzetten in knotvorm
 6. Hooiweide voor de reuzenpaardestaart
  NU: grasland met reuzenpaardenstaart en hier en daar een populier
  STRAKS: hooilandbeheer ifv de reuzenpaardenstaart, de enkele populieren worden niet heraangeplanta
 7. Avontuurlijk speelbos
  NU: wilgenopslag
  STRAKS: langgerekt speelbos: paadjes en open plekken maken in de wilgenopslag; uitdunnen van wilgen. Langs de rand de paar dode lijsterbes-laanbomen vervangen en de bomen verbinden met een strakke lange haagbeukenhaag; omheining plaatsen langs de kant van de beek (takkenril met wilgentwijgen
 8. Elzenbroekbos met wandelpad
  NU: nat populierenbos met ondergroei van zwarte els, vlier…
  STRAKS: inheems broekbos; populieren zijn gerooid en kruinhout werd opgeruimd; de reeds aanwezige onderetage van bomen kan doorgroeien. Op de volledige noordoostkant (waar het bos tegen de akker komt) wordt beneden de talud een wandelpad gelegd, met knuppelpad wegens zeer vochtig.
 9. Verlengde van het avontuurlijk speelbos met omheining langs de kant van de beek
  NU: wilgenbos
  STRAKS: omvormen tot avontuurlijk speelbos met behoud van aanwezige bomen; een kleine ‘enclave speelbos’ op de andere oever van de beek rond een boom waarin nu ook al een boomkamp is gemaakt wordt meegenomen in het speelbos.
 10. Vlinderboulevard
  NU: braakstrook die Pelinkbos met Pelinkwijk verbindt
  STRAKS: bloemengordel afgeboord met haag tegen de huizen.