pro natura - werk maken van natuur

terug naar overzicht

Wat wij deden voor Gemeente Opwijk

Beheer Waterlopen Asbeek Opwijk

Door het ruimen van de gracht (weghalen van vegetatie en slib), wordt de capaciteit wateropslag/loop behouden. Dit is de hoofdfunctie van deze waterloop.

Indien dit niet gebeurd, gaat er verlanding optreden door ophopende groei van vegetatie kan het water niet meer weg.

Ecologisch gezien heeft dit als voordeel dat de spontane vegetatie terug kan ontwikkelen van vooraf aan wat zeker ‘dynamisch natuurbeheer’ is (interessant voor verschillende soorten gedurende de verschillende fasen van de ontwikkeling).

 

Plaatsen van schermen voor padden

Bij de eerste lentedagen zullen padden, kikkers en salamanders weer uit hun winterverblijfplaats komen en aan hun trek beginnen naar poelen en sloten om er te paaien.
Soms verloopt hun tocht vrij onopvallend, maar wanneer de zachte temperaturen plots komen dan kan de trek van amfibieën even snel optreden. Pro Natura plaatst in opdracht van natuurverenigingen en gemeenten schermen zodat de padden niet spontaan kunnen oversteken. Tijdens een vrijwilligersactie worden deze padden dan naar de andere kant van de weg gebracht.