pro natura - werk maken van natuur

Van waar komen we?

Bijna 20 jaar geleden

In de nasleep van de Wereldmilieutop in Rio De Janeiro waar het begrip duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn weg naar de wereld vond, werd door Johan De Beule die toen beleidsmedewerker was van Natuurreservaten vzw (nu opgegaan in vzw Natuurpunt) een project uitgewerkt rond 'duurzame ontwikkeling in een plattelandsregio en de economische en sociale return'. Via het Economische Impulsgebied Zennevallei kreeg Natuurreservaten financiële middelen om te bewijzen dat "natuur en landschap ook jobs kunnen opleveren'.

Via de oprichting van het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën in 1993 werd in de streek van het Pajottenland en de Zennevallei een maatschappelijke dynamiek opgestart rond landschapszorg en tewerkstelling. Ondertussen is het Regionaal Landschap geëvolueerd tot een aparte structuur die ook erkend is door het Vlaamse Gewest.

1995: Econet wordt geboren

Toen in de loop van 1995 het impulsprogramma afliep, besloot Natuurreservaten vzw de werking in het Pajottenland en het tewerkstellingsprogramma stop te zetten. In naam van alle projectmedewerkers die ondertussen in vooropzeg stonden, startte Johan De Beule onderhandelingen met vzw Natuurreservaten op om deze ondertussen bloeiende werking over te nemen. Om de activiteiten onder te brengen in een juridische structuur werd toen door en voor de ontslagen medewerkers de vzw Econet opgericht.

Pro Natura is dus in feite ontstaan als een onvervalste activiteitencoöperatieve zonder enige binding met overheden of zuilen.

Op 01 januari 1996 startte vzw Econet met het LIFE-project "Een Regionaal Landschap in de schaduw van de Europese Hoofdstad". Zo was de startfinanciering verzekerd en werden er in de regio tal van projecten opgestart waaronder ook vzw Kanaaltochten Brabant die zich ging toeleggen op sociale recreatie via het organiseren van toeristische rondvaarten op het kanaal Brussel-Charleroi. Ook deze organisatie is ondertussen verzelfstandigd en heeft zich ontwikkeld tot een bekende toeristische actor in de streek en heel Vlaanderen.

Ondertussen was Econet fel gegroeid, zowel in aantal werknemers als in verscheidenheid aan werkingsvelden. Het werkingsgebied was eveneens uitgebreid van Halle - Vilvoorde tot verschillende locaties elders in Vlaanderen. Een aantal afwegingen maakten dat we in 1998 beslisten tot een ingrijpende reorganisatie. Naast het risico dat al ons activiteiten BTW-plichtig zouden worden, was onze werking regionaal sterk uitgedeind en was er een nieuwe tewerkstellingsmaatregel in aanmaak, de sociale werkplaatsen waarbij een aparte structuur diende opgericht te worden. Zo ontstond de groep ECONETwerk. De groep bestond ondermeer uit 4 vzw met allen dezelfe statuten, maar een ander werkingsgebied.

  • vzw Econet Vlaams-Brabant
  • vzw Econet Oost-Vlaanderen
  • vzw Econet Limburg
  • vzw Econet Antwerpen

In deze vzw's werden alle niet-BTW plichtige activiteiten gegroepeerd zoals opleiding, werkervaring, de INL-werking.

  • vzw Ecowerk
  • een erkende sociale werkplaats met werkingsgebied de arrondissementen Halle/Vilvoorde, Mechelen en Gent-Eeklo
  • een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk Econet, die zich als sociaal economiebedrijf toelegde op aannemingswerken in de sector natuur, bos en landschapszorg en waterzuivering
  • vzw Velotheek waarin alle toeristische activiteiten werden gecentraliseerd zoals fietsenverhuur en - herstellingen.

2004: en daar is Pro Natura!

Op de algemene vergadering van 15 juni 2004 werd beslist om de groep ECONETwerk op te splitsen in 2 groepen, enerzijds Natuur & Landschapsbeheer en anderzijds Pro Natura . Beide groepen zullen zich in de toekomst volgens eigen dynamiek en visie ontwikkelen rond hetzelfde thema ‘grondgebonden milieu’.

2011: We blijven groeien!

In 2011 is Pro Natura door omstandigheden in 1 klap uitgebreid met de vestiging Vilvoorde. Het is een hele uitdaging om de drie INL-ploegen met 44 medewerkers te integreren in de werking van Pro Natura. 

Pro Natura telt nu drie vestigingen (Eeklo, Halle en Vilvoorde) en meer dan 155 medewerkers.