pro natura - werk maken van natuur

Waarom doen we het?

Onze missie is onze slogan

Werk maken van Natuur!

Pro Natura wil zich profileren als een groep die in haar werkingsgebied heel consequent het creëren van zinvolle nieuwe kansen tewerkstelling en het verbeteren van de ecologische kwaliteit van onze leefomgeving als volstrekt evenwaardige maatschappelijke doelen nastreeft.

Pro Natura wil dit realiseren door professioneel te werken op het vlak van :

  1. Projectontwikkeling rond beide maatschappelijke doelen.
  2. Opleidings- en werkervaringsinitiatieven en het creëren van zinvolle duurzame jobs in het kader van de “nieuwe kansen tewerkstelling”.
  3. Het ontwikkelen van vernieuwende initiatieven op het vlak van ecologisch (grondgebonden) milieubeheer, natuurbeheer, landschapszorg, duurzame streekontwikkeling
  4. “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” (MVO) : De 3 P’s die klassiek met duurzaam ondernemen worden in verband gebracht; namelijk People, Planet en Profit worden binnen onze missie uitgebreid met een 4de belangrijke P: Passion.  Pro Natura is ontstaan en bestaat nog steeds omwille van een idealistisch engagement gebaseerd op het ecologisch gedachten goed zowel van zijn oprichters als van de huidige medewerkers.

Wij kiezen bewust voor een strategie van gestage groei in de tewerkstelling van doelgroeparbeiders en een stapsgewijze uitbreiding van het werkingsgebied.

Downloads & Links