pro natura - werk maken van natuur

COMBINE

Met de IFBB-technologie kunnen lastige groenafvalstromen uit stedelijke, natuurlijke en agrarische gebieden omgezet worden tot meer hoogwaardiger en stockeerbare biobrandstoffen of –materialen. In het project COMBINE wordt deze technologie door middel van internationale samenwerking geoptimaliseerd, en o.a. in Vlaanderen geïntroduceerd.

COMBINE 2013-2015

Het project COMBINE heeft als doel om investeringen te activeren in innovatieve technologie gebaseerd op het IFBB-principe, en in de daaraan gekoppelde waardeketen. Dit met het doel om heden relatief onderbenutte of problematische groenafvalstromen op een duurzame wijze te valoriseren. Dit zal zowel in Vlaanderen, Duitsland, Wales en Frankrijk plaats vinden. Dit project zal ook innovatief onderzoek verrichten naar de extra toegevoegde waarde die thermochemische behandelingen kunnen bieden in het kader van IFBB-processen.

Dit project wordt gesteund door het EU-programma Interreg IVB

Onderwerp:

  • Piloottesten met de IFBB-technologie, die hoge kwaliteit briketten en biogas produceert uit niet-houtige groenafvalstromen
  • Onderzoek naar verdere thermochemische behandeling (pyrolyse) van IFBB-producten
  • Demonstratie in Vlaanderen van het IFBB-proces, voorbereiden van investeringen in lokale IFBB-units
  • Sociale economie inschakelen bij het inzamelen van biomassa

Doelgroep:

  • Intercommunales, gemeenten, natuurbeheerders, (water)wegbeheerders, biogasproducenten, afvalwaterzuiveringsbedrijven

IFBB= INTEGRATED GENERATION OF SOLID FUEL AND BIOGAS FROM BIOMASS

De IFBB-technologie raffineert heterogene biomassaresiduen- die voor biogasproductie noch biomassaverbranding geschikt zijn- tot een vloeibare en een vezelrijke vaste stroom. Uit de vloeibare stroom kan eenvoudig biogas geproduceerd worden. Uit de vaste stroom kan na droging en brikettering o.a. een stockeerbare biomassabrandstof gecreëerd worden. Dit laatste laat een efficiëntie verhogende synergie toe tussen bv een waterzuiveringsinstallatie of een biogasinstallatie en een IFBB-proces.

Klik hier voor een meer uitgebreide beschrijving van het project.

Terug naar overzicht projecten