pro natura - werk maken van natuur

GR3

Marktoplossingen aanreiken aan lokale besturen, weg- en natuurbeheerders en aan groene energieproducenten, om een breed verspreide aanwending van grasresiduen voor de productie van biogas te promoten en realiseren; daar draait het project GR3 om.

GR3: Grass as a Green Gas Resource 2013-2015

Dit project heeft als doel om de niet-technologische barrières die de brede invoering van biogasproductie uit grasresiduen in de weg staan te helpen wegwerken in België, Italië, Duitsland, Denemarken en Portugal. Dit project wordt gesteund door het EU-programma Intelligent Energy Europe

Onderwerp

  • Onderzoeken en staven van de duurzaamheid van biogasproductie uit maaisels
  • Samenbrengen van producenten van maaisels en biogasproducenten/groenafvalverwerkers om hen technisch en economisch advies te geven omtrent grasvergisting en hen te begeleiden bij het investeren in waardeketens voor grasvergisting
  • Promoten van sociale economie bij de inzameling van biomassa
  • Voorstellen van maatregelen om grasvergisting te promoten

Doelgroep

  • Bermbeheerders, natuurbeheerders, biogasproducenten, intercommunales, beleidsmakers”

Klik hier voor een meer uitgebreide beschrijving van het project.

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Terug naar overzicht projecten