Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL)

Contactpersoon

INL is een structurele 'in house' versterking van de gemeentelijke groendienst voor het uitvoeren van het Gemeentelijk Natuurbeleidsplan (GNOP) via een dienstenpakket voor één jaar.

Waarom INL?

Al 29 gemeenten overtuigd van de meerwaarde van onze INL-ploegen om hun natuurbeleid te realiseren op in hun natuur en groengebieden! INL is een structurele 'in house' versterking van de gemeentelijke groendienst voor het uitvoeren van het Gemeentelijk Natuurbeleidsplan (GNOP).

Bijna elk gemeentebestuur heeft in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst als opstap naar Duurzaamheid (de vroegere Milieuconvenant) een GNOP (Gemeentelijk Natuurbeleidsplan) opgemaakt waarin de lange- en korte termijnplannen van het gemeentebestuur in verband met de lokale natuur en biodiversiteit werden vastgelegd.

Een unieke Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen gemeente en sociale economie heeft vele voordelen:

 • Praktische uitvoering op het terrein van het gemeentelijk en provinciaal natuurbeleid
 • Soepele werking – geen aanbestedingen nodig voor de specifieke opdrachten - partnerschap
 • Samen met gemeente opstellen van jaaractieplan om biodiversiteit te bevorderen
 • Ondersteunen van gemeentelijke milieudienst door onze natuurontwikkelaar

INL actiedomeinen

Onze INL-ploegen zetten in op de volgende actiedomeinen:

 • Actie: Soortenbescherming
 • Actie: Educatieve projecten
 • Actie: Trage wegen
 • Actie: Landschapszorg: boomgaarden,holle wegen …
 • Actie: Bosbeheer
 • Actie: Beheer ruilverkaveling, Landinrichtingsprojecten, …
 • Actie: Bermbeheer

Feiten & cijfers

Kaart Inlploegen 017

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief