GRASSIFICATION

Gras als groene grondstof

Een huis bouwen met vezels uit bermgras en verwarmen met duurzame en goedkope energie uit datzelfde gras? Science fiction? Wensdroom? Realiteit voor GRASSIFICATION!

In het Europees gesubsidieerde project GRASSIFICATION onderzoeken onderzoeksinstellingen, landschapsbeheerders en bedrijven in hoeverre voor deze en een waaier van andere toepassingen van bermgras een economisch rendabele businesscase ontwikkeld kan worden. Over een periode van drie jaar nemen 23 partners uit de UK, Nederland, Frankrijk en België samen het volledige traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep via een multidimensionale aanpak om bermgras maximaal te valoriseren tot waardevolle eindproducten. Op die manier hopen we een nieuwe, grondgebonden circulaire economie te ontwikkelen op basis van bermgras. Volg het Grassifiaction project van op de eerste rij, schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Meer info? Neem dan snel een bezoekje op de GRASSIFICATION-pagina: https://www.biorefine.eu/proje...

DUUR

Looptijd: van 1/3/2018 tot 28/2/2021
Budget: €4,4 miljoen waarvan €2,5 miljoen Europese steun

Partners

 • Universiteit Gent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, departement Groene Chemie en Technologie (BE, projectleider)
 • HOGent (BE)
 • Provincie West-Vlaanderen (BE)
 • Inagro (BE)
 • Pro Natura (BE)
 • Vanheede Landill Solutions NV (BE)
 • Innec CVBA (BE)
 • VITO (BE)
 • Kent Wildlife Trust (VK)
 • Canterbury Christchurch University (VK)
 • Delphy BV (NL)
 • Millvision (NL)
 • Avans University (NL)

CONTACT

Tom Anthonis

[email protected]

Met steun van

Grassification_logo SAMEN

Webinar Grassification: check de opname

Op 24 juni organiseerden verschillende partijen de online demodag van GRASSIFICATION. Tijdens het debat ging Pro Natura in gesprek met onder andere kabinetsmedewerker Jelle Van Den Berghe, OVAM, Ilva en Circular Matters over de opportuniteiten en uitdagingen rond bermen binnen een transitie naar een circulaire biogebaseerde economie. Check de opname hier!

Opname

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief