Nieuws

Biodivers hollewegencomplex in Grimbergen

De holle wegen in de Borchtstraat worden opgewaardeerd: van donker, gesloten en kwetsbaar naar lichtrijk en biodivers.

Donkere, gesloten holle wegen

Het hollewegencomplex is momenteel in slechte staat. De wegen zijn donker, de erosiegevoelige hellingen kwetsbaar en er is geen kruidlaag te bespeuren. Tijd voor een biodiverse opwaardering, dacht gemeente Grimbergen.

Lichtcreatie en ecologische meerwaarde

De komende drie jaren zullen Pro Natura en Grimbergen onder andere het struikgewas verdunnen, waardoor een lichtrijke omgeving gecreëerd wordt. Ook zullen exotische boomsoorten – die de groei en verspreiding van inheemse bomen tegenhielden - plaats maken voor inheemse soorten door de aanplant van extra bosplantsoen.

Niet alleen voor de natuur zelf is dit project zinvol, de herinrichting zal ook de bezoekers bewust maken van de hoge ecologische waarde en het doordachte beheer. De provincie kende niet voor niets in kader van zijn biodiversiteitsprojecten een subsidiebedrag van € 13.835,36 toe.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief